สถานที่

สถานที่จัดงาน

Mandarin Hotel Bangkok | โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ
662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ 10500
โทร. (662) 238-0230

 

 

BOOK NOW | สำรองที่พัก

หมายเหตุ อัตราราคาห้องสำหรับผู้เข้าประชุมมีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

การเดินทาง

 


Room Rates

Room rates for Thai Citizen : Room Type @Subject to room availability
1. Deluxe Room: Single Room with Breakfast @THB 2,000 net per room per night (1 Person)
2. Deluxe Room: Twin or Double Room with Breakfast @THB 2,200 net per room per night (2 Persons)
3. Extra Bed @THB 1,200 net per room per night (inclusive of breakfast one person)

Room rates for Foreign : Room Type @Subject to room availability
1. Premier Room: Single Room with Breakfast @THB 2,300 net per room per night (1 Person)
2. Premier Room: Twin or Double Room with Breakfast @THB 2,500 net per room per night (2 Persons)
3. Extra Bed @THB 1,200 net per room per night (inclusive of breakfast one person)

More Details Click

 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
 

Central World

 

 

 

MBK Center

 

 

 

Siam Paragon

ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมฯ
คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา (ประธานฝ่ายจัดหารายได้)
โทรศัพท์ 0959579291 024708923 Email pirun.dil@mail.kmutt.ac.th