ลงทะเบียน

การชำระเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารและแจ้งการชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561
 

**หมายเหตุ  1. สำหรับนักศึกษา กรณีแนบหลักฐานเป็นสำเนาบัตรนักศึกษา มาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน

                2. กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์ .jpg หรือ .png เท่านั้น

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี : มจธ.บริการวิชาการ

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 330-1-16927-2

ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา : ถนนประชาอุทิศ

แจ้งการชำระเงิน

สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์หรือแจ้งการชำระเงินได้ที่: 

**หมายเหตุ  1. สำหรับนักศึกษา กรณีแนบหลักฐานเป็นสำเนาบัตรนักศึกษา มาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน

                2. กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์ .jpg หรือ .png เท่านั้น

(ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงิน)


ขออภัย! ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาในการแจ้งชำระเงิน