ลงทะเบียน

การชำระเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารและแจ้งการชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561
 

**หมายเหตุ สำหรับนักศึกษา กรณีแนบหลักฐานเป็นสำเนาบัตรประชาชน มาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี : มจธ.บริการวิชาการ

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 330-1-16927-2

ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขา : ถนนประชาอุทิศ

แจ้งการชำระเงิน

สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์หรือแจ้งการชำระเงินได้ที่: 

**หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา กรุณาแนบหลักฐานเป็นสำเนาบัตรนักศึกษา มาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน


(ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงิน)