หนังสือเชิญร่วมงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 (AMM2018)

 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์

 

2. เอกสารอนุมัติจัดการประชุมวิชาการ